Κέντρο θεωρίας (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

Ιδιόκτητο Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών, όλων των κατηγοριών με χρήση οπτικοακουστικών μέσων όπως video, animation κ.λπ. Η θεωρητική κατάρτιση γίνεται σε μικρά γκρουπ, από έμπειρους, καταρτισμένους και πτυχιούχους εκπαιδευτές. Επιπρόσθετα της θεωρητικής εκπαίδευσης περιλαμβάνεται και εξατομικευμένη διδασκαλία σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, με τεστ και ανάλυση όλων των ερωταπαντήσεων της ύλης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Εγγυημένη επιτυχία στις «εξετάσεις σημάτων» 100%.