Εκπαιδευτές οδήγησης

Σε ένα όμορφα διαμορφωμένο χώρο, με κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης (Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.), ο μαθητής ξεκινά με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις πριν ‘ανέβει’ στο τιμόνι.

  • John Tsigris who is also a well known automotive journalist, with racing background, and a big love for sideways action.
  • John Tsigris who is also a well known automotive journalist, with racing background, and a big love for sideways action.
  • John Tsigris who is also a well known automotive journalist, with racing background, and a big love for sideways action.
  • John Tsigris who is also a well known automotive journalist, with racing background, and a big love for sideways action.
  • John Tsigris who is also a well known automotive journalist, with racing background, and a big love for sideways action.
  • John Tsigris who is also a well known automotive journalist, with racing background, and a big love for sideways action.