Θεωρητικά μαθήματα οδήγησης

Η θεωρητική εκπαίδευση του κάθε υποψηφίου είναι αναγκαία για να μπορεί να αποκτήσει τη σωστή οδική συμπεριφορά. Ο κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να παρακολουθήσει 21 διδακτικές ώρες* θεωρητικών μαθημάτων. Στις Σχολές μας παρέχουμε όλους του τρόπους θεωρητικής εκπαίδευσης και εξάσκησης στους μαθητών μας, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε για την επιτυχία τους. Η σχολή παρέχει θεωρητικά μαθήματα σε υποψήφιους οδηγούς, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση Η/Υ και ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό, που δείχνει τρόπους ορθής η εσφαλμένης οδήγησης, καθώς και τη λειτουργία των βασικών συστημάτων του οχήματος.

Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σωστά στις 29 από τις 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο χρόνος εξέτασης είναι 35 λεπτά και παραλαμβάνετε τα αποτελέσματα την ίδια ημέρα.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το Βιβλίο Θεωρητικής Εξάσκησης για υποψήφιους οδηγούς από τη σχολή μας, με όλες τις επίσημες ερωτήσεις και απαντήσεις όπως ορίζονται από το Υπουργείο Μεταφορών.