Δίπλωμα Δικύκλου (Μοτοσυκλέτας)

(Κάντε κλικ στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να δείτε τις Προϋποθέσεις και τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά)

 • Προϋποθέσεις
  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  • Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα Ειδικά για την οδήγηση των μοτοποδηλάτων με μέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 χλμ. ανά ώρα, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης
   Προϋποθέσεις
   1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
   2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
   1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
   2. Ταυτότητα
   3. Α.Φ.Μ.
   4. ΑΜΚΑ
  • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW
   Προϋποθέσεις
   1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
   2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
   1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
   2. Ταυτότητα
   3. Α.Φ.Μ
   4. A.M.K.A
  • Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.10
   Προϋποθέσεις
   1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
   2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
   1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
   2. Ταυτότητα
   3. Α.Φ.Μ.
   4. A.M.K.A
  • Μοτοσικλέτες, και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW
   Προϋποθέσεις
   1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
   2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
   1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
   2. Ταυτότητα
   3. Α.Φ.Μ.
   4. A.M.K.A