Υπηρεσίες

 • Υποθέσεις αδειών οδήγησης
 • Ανανεώσεις
  • Ανανέωση άδειας οδήγησης
  • Ανανέωση άδειας οδήγησης με δευτεροβάθμια ιατρική επιτροπή
 • Αντίγραφα – αντικαταστάσεις – μετατροπές
  • Αντικατάσταση με κοινοτικού τύπου
  • Αντικατάσταση με κοινοτικού τύπου χωρίς αναθεώρηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης
  • Ανταλλαγή άδειας οδήγησης κράτους μέλους ΕΕ με ελληνική
  • Αντίγραφο λόγω απώλειας
  • Αντίγραφο λόγω φθοράς
  • Αντίγραφο λόγω κλοπής
  • Επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης που ανταλλάχθηκε σε αντίστοιχη ΕΕ
  • Μεταβολή προσωπικών στοιχείων
  • Μετατροπή ελβετικής άδειας σε Ελληνική
  • Μετατροπή άδειας οδήγησης άλλων χωρών σε ελληνική
  • Περιορισμός άδειας οδήγησης λόγω συνταξιοδότησης
  • Περιορισμός άδειας οδήγησης για λόγους υγείας
  • Άρση κωδικού 114
 • Αφαιρέσεις αδειών οδήγησης
  • Επαναχορήγηση λόγω ΣΕΣΟ
 • Υποθέσεις αυτοκινήτων
 • Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας
  • Λόγω κλοπής
  • Λόγω φθοράς
  • Λόγω απώλειας
  • Λόγω αλλαγής χρώματος
 • Μεταβιβάσεις
  • Μεταβίβαση ΕΙΧ
  • Μεταβίβαση ΔΙΧ
  • Μεταβίβαση ΦΙΧ
  • Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου
  • Μεταβίβαση κληρονομικού
 • Πινακίδες κυκλοφορίας
  • Αντικατάσταση πινακίδων λόγω απώλειας
  • Αντικατάσταση πινακίδων λόγω φθοράς
  • Αντικατάσταση πινακίδων λόγω κλοπής
  • Προσωρινή ακινησία
  • Οριστική διαγραφή
  • Έκδοση πινακίδων νέου οχήματος
 • Τρέιλερ
  • Έκδοση άδειας για καινούριο τρέιλερ
  • Μεταβίβαση τρέιλερ
  • Αλλαγή ρυμουλκού σε τρέιλερ