Άδεια Οδήγησης Νταλίκας (Ρυμουλκούμενου)

 • Προϋποθέσεις
  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  • Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.
   Προϋποθέσεις
   1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
   2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
   1. Δύο (2) φωτογραφίες Διαβατηρίου
   2. Ταυτότητα
   3. Δίπλωμα